تفنگ Uzi مدل F310-2
تفنگ Uzi مدل F310-2
تفنگ Uzi مدل F310-2
تفنگ Uzi مدل F310-2
تفنگ Uzi مدل F310-2
تفنگ Uzi مدل F310-2
تفنگ Uzi مدل F310-2
تفنگ Uzi مدل F310-2
تفنگ Uzi مدل F310-2
تفنگ Uzi مدل F310-2

تفنگ Uzi مدل F310-2


تفنگ Uzi مدل F310-2 یک اسباب بازی پسرانه جذاب است که طراحی ای نزدیک به نمونه واقعی خود دارد و حس در دست گرفتن یک اسلحه واقعی را به فرزند شما تداعی می کند.