تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1
تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1

تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1


328,000 تومان

دسته:

تفنگ تیر ژله ای و ابری مدل Shotgun 03.1 نسخه ای کامل تر و مجهز تر ((تفنگ Shotgun مدل M30)) است که توسط برند Yung Kai طراحی شده و برای کسانی مناسب است که همیشه به دنبال امکاناتی بیشتر هستند.