میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه
میله هزار کاره 500 قطعه

میله هزار کاره 500 قطعه110419


118,000 تومان

میله هزار کاره 500 قطعه یک بازی فکری و ساختنی محبوب می باشد که شامل 500 قطعه اشکال مختلف و اتصالات پلاستیکی در اندازه‌های مختلف و رنگ های شاد است.