مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی
مکعب های قصه گویی

مکعب های قصه گویی111816


مکعب های قصه گویی بازی ای جذاب است که علاوه بر ایجاد فرصتی شاد و مفرح برای دورهمی‌های خانوادگی،می‌تواند در کلاس‌های انشاء و همچنین جلسات درمانی اختلالات گفتاری و عاطفی مورد استفاده قرار گیرد.