سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه
سازین 200 قطعه

سازین 200 قطعه111883


79,000 تومان

سازین 200 قطعه یک بازی آموزشی است که شامل 200 قطعه‌ی پلاستیکی به شکل ستاره‌های توپ‌توپی و خوش رنگ است که به راحتی درون یکدیگر چفت می‌شوند.