رانی پارک (13) جفت چین
رانی پارک (13) جفت چین
رانی پارک (13) جفت چین
رانی پارک (13) جفت چین
رانی پارک (13) جفت چین
رانی پارک (13) جفت چین
رانی پارک (13) جفت چین
رانی پارک (13) جفت چین
رانی پارک (13) جفت چین
رانی پارک (13) جفت چین

رانی پارک (13) جفت چین102634


رانی پارک (13) جفت چین یک بازی معمایی جذاب است که شامل 20 قطعه پازل به رنگ‌های آبی و نارنجی، 40 کارت شماره‌گذاری شده در 4 مرحله از ساده به دشوار و یک پایه‌ی نگه‌دارنده‌ی کارت‌ها است.