دو ضرب
دو ضرب
دو ضرب
دو ضرب
دو ضرب
دو ضرب
دو ضرب
دو ضرب
دو ضرب
دو ضرب

دو ضرب111517


20,000 تومان

دو ضرب یک بازی فکری گروهی و خانوادگی است که به حداقل 2 بازیکن و حداکثر 6 بازیکن نیازمند است و با هدف تقویت هوش ریاضی و قدرت حل حل مسئله برای افراد با سنین بالای 8 سال طراحی شده است.