پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها
پازل جعبه ای رنگ ها

پازل جعبه ای رنگ ها106935


36,000 تومان

دسته:

پازل جعبه ای رنگ ها ۱۲ پازل پنج تکه‌ای رنگارنگ و مناسب برای کودکان بالای 3 است که با هدف شناخت رنگ‌ها، ارتباط بین اشیا و دسته بندی آن‌ها و همچنین مهارت حل مسئله طراحی شده است.