پازل جعبه ای اعداد
پازل جعبه ای اعداد
پازل جعبه ای اعداد
پازل جعبه ای اعداد
پازل جعبه ای اعداد
پازل جعبه ای اعداد
پازل جعبه ای اعداد
پازل جعبه ای اعداد
پازل جعبه ای اعداد
پازل جعبه ای اعداد

پازل جعبه ای اعداد106944


36,000 تومان

دسته:

پازل جعبه ای اعداد یک بازی فکری سرگرم کننده و جالب است که از 20 پازل دو تکه تشکیل شده است که در هر تکه از پازل یک عدد نوشته شده است و در تکه مکمل آن به همان تعداد تصویر حیوان یا یک شی وجود دارد.