ربات کنترلی هوشمند مدل CX38
ربات کنترلی هوشمند مدل CX38
ربات کنترلی هوشمند مدل CX38
ربات کنترلی هوشمند مدل CX38
ربات کنترلی هوشمند مدل CX38
ربات کنترلی هوشمند مدل CX38
ربات کنترلی هوشمند مدل CX38
ربات کنترلی هوشمند مدل CX38

ربات کنترلی هوشمند مدل CX38


268,000 تومان

دسته:

ربات کنترلی هوشمند مدل CX38 یک ربات اسباب بازی هوشمند و به تمام عیار که تمام ویژگی هایی که یک ربات انسان نما باید داشته باشد را داراست.