کیت ماشین Road Racing مدل Speed Car
کیت ماشین Road Racing مدل Speed Car
کیت ماشین Road Racing مدل Speed Car
کیت ماشین Road Racing مدل Speed Car
کیت ماشین Road Racing مدل Speed Car
کیت ماشین Road Racing مدل Speed Car

کیت ماشین Road Racing مدل Speed Car


398,000 تومان

دسته:

به بیانی دیگر پیست مورد نظر برای حرکت ماشین ها را خودش با استفاده از دستان خودش بسازد و در نهایت ماشین ها را در پیست قرار دهد و بازی را شروع کند.