ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979
ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979

ماکت ماشین Ford F-150 Custom 1979


238,000 تومان

دسته:

ماکت ماشین مایستو مدل Ford F-150 Custom 1970 ماکتی ست با جنس فلز دایکست و کیفیت ساخت فوق العاده که در نگاه اول همه را مجذوب خود میکند.