تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men
تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men

تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men


298,000 تومان

دسته:

اسباب بازی تفنگ تیر ژله ای مدل YK Men ظاهری مانند بقیه تفنگ ها دارد،اما تفاوتی مهم با آن ها دارد و آن تفاوت مهم این است که این تفنگ از دو جنس گلوله فومی و ژله ای پشتیبانی میکند.