جعبه ابزار کارگاهی مدل Play Tool
جعبه ابزار کارگاهی مدل Play Tool
جعبه ابزار کارگاهی مدل Play Tool
جعبه ابزار کارگاهی مدل Play Tool

جعبه ابزار کارگاهی مدل Play Tool


158,000 تومان

جعبه ابزار اسباب بازی Play tool شامل 20 قطعه ابزار از مشاغل مختلف است که کودک با بازی و وقت گذراندن با آن ها با کاربر هر ابزار در جاهای مختلف آشنا میشود و اطلاعاتی درباره مشاغل مختف بدست می آورد.