ماشین کنترلی آفرود مدل 03063R
ماشین کنترلی آفرود مدل 03063R
ماشین کنترلی آفرود مدل 03063R
ماشین کنترلی آفرود مدل 03063R
ماشین کنترلی آفرود مدل 03063R
ماشین کنترلی آفرود مدل 03063R
ماشین کنترلی آفرود مدل 03063R
ماشین کنترلی آفرود مدل 03063R

ماشین کنترلی آفرود مدل 03063R


398,000 تومان

ماشین کنترلی آفرود مدل 03063R یک ماشین سریع و چابک می باشد که حداکثر سرعت آن 20 کیلومتر بر ساعت است.