ماشین کنترلی جیپ جنگی مدل B-14
ماشین کنترلی جیپ جنگی مدل B-14
ماشین کنترلی جیپ جنگی مدل B-14
ماشین کنترلی جیپ جنگی مدل B-14
ماشین کنترلی جیپ جنگی مدل B-14
ماشین کنترلی جیپ جنگی مدل B-14
ماشین کنترلی جیپ جنگی مدل B-14
ماشین کنترلی جیپ جنگی مدل B-14

ماشین کنترلی جیپ جنگی مدل B-14


758,000 تومان

ماشین کنترلی جیپ جنگی مدل B-14 یک جیپ ارتشی فوق العاده با کیفیت می باشد که در مقیاس 1:16 نسبت به نمونه واقعی خود ساخته شده است.