ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050
ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050

ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050


338,000 تومان

ماشین کنترلی فورد شلبی MZ مدل 27050 یک اسباب بازی با کیفیت با حداکثر سرعت 7 کیلومتر بر ساعت است که برای استفاده در خانه و فضای باز مناسب می باشد.