ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10
ربات سگ کنترلی مدل K10

ربات سگ کنترلی مدل K10


598,000 تومان

دسته:

ربات سگ کنترلی مدل K10 یک اسباب بازی هوشمند است که به همراه سنسور های پیشرفته و حسگر تماسی خود آماده برای انجام دستورات شما می باشد.