لگو و ساختنی

1 کالا

  • No thumb

    لگو برند SY مدل 11830

    تماس بگیرید
    کودکان بارها و بارها از بزرگتر ها سوال هایی در مورد فضایی ها میکنند و در این مورد بسیار کنجکاو اند،پس لگو های سری فضایی میتواند کنجکاوی آن را در مورد موجودات فضایی کم کند و آن ها را تا حدودی به جواب سوال خود برساند.