لگو فضایی

2 کالا

  • لگو سری Star Team مدل 20206لگو سری Star Team مدل 20206

    لگو سری Star Team مدل 20206

    تماس بگیرید
    کودکان باید آنچه را که می بینند تجزیه و تحلیل کنند، قطعاتی را که کل را تشکیل می دهند، درک کنند و چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر را بیاموزند.برای اینکه واقعا موفق باشند، ممکن است نیاز به کمی اندیشه داشته باشند و این کمک می کند تا بتوانند تصور کنند که یک شی از زاویه دیگری شبیه به نظر می آید.