اسباب بازی های تعاملی و تاثیر آن بر کودکان

اسباب‌بازی‌ های دیجیتال فرصتی را برای کشف داربست‌های نرم‌افزاری از طریق رابط‌ های ملموسی که به رایانه رومیزی متصل نیستند، ارائه می‌دهند. اسباب‌بازی‌ های تعاملی مورد بحث، شخصیت‌های کارتونی شیک و نوازش با حسگرهای تعبیه‌ شده هستند که می‌توان آنها را فشرده کرد تا بازخورد گفتاری را از اسباب‌ بازی برانگیخت.

ادامه مطلب