کتاب می خوام برم دستشویی

کتاب می خوام برم دستشویی

نام کتاب:می‌خوام برم دستشویی

تعداد صفحات:25 صغحه

چاپ:1395

 

معرفی کتاب می‌خوام برم دستشویی

یکی از دغدغه های فرزند پروری آموزش های سخت خود است که مادر و پدر باید به فرزند خود بدهند،آموزش ها به گروه های مختلف دسته بندی می شوند.یکی از این آموزش های طاقت فرسا و مهم آموزش دستشویی به فرزنددلبند خود است که کودک باید به آن عادت کند

کتاب شعر “می خواهم برم دستشویی” نوشتۀ سین کیانگ از مجموعه قصه‌های فی فی، مهارت‌های زندگی مثل رفتن به دستشویی را با زبانی ساده به کودکان آموزش می‌دهد،که باعث می شود آموزش راحت تر و ساده تر صورت بگیرد.

 

 

قسمتی از کتاب می‌خوام برم دستشویی می‌خوانیم:

تو پوشک من چرا

اینقده داغ و گرمه

خسته شدم از پوشک

اگرچه خیلی نرمه

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها