شعر صدای باد

شعر صدای باد

پنجره اتاقم

باز می شه بسته می شه

این کیه پشت پرده

این کیه پشت شیشه؟

من می دونم کسی نیست

فقط آقای باده

هو هو هو گوش کنین !

اینم صدای باده

 

 

 

شاعر:اسدالله شعبانی

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها