شعر آدم برفی

شعر آدم برفی

برف دیشب یک‌ریز

تا سحر باریده

بر سر هر کوچه

هر گذر باریده

شهر، امروز به سر

کرده یک چادر ناز

مثل مادر که به سر

می‌کند وقت نماز

پدرم از سر صبح

برف پارو کرده

پشت بام ما را

خوب جارو کرده

برف موهایش را

زود می‌تکانم

مثل آدم برفی

شده باباجانم!

 

 

شـاعر:مریم اسلامی

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها